1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BANJA ILIDŽA 5

Banja Ilidza 4

 

Banja Ilidza 3

Banja Ilidza 02

OKOLINA

SANSKI MOST «Grad na devet rijeka» - «Grad cvijeća» - «Sana»

"SANSKA BANJA ILIDŽA"   "SANA SPA"

Riječ "Ilidža" izvorno znači i označava mjesto koje je zdravo, koje osigurava zdravlje, mjesto koje liječi i na kojem svako može naći lijek za sebe.

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR "SANSKA ILIDŽA" smješten je u prelijepom ambijentu netaknute prirodne ljepote, koji odiše čistim zrakom, daleko od gradske vreve, urbanog načina življenja, smoga i svega što bi na bilo koji način narušilo harmoniju prirodne ljepote.

Kompleks se nalazi na 250 m nadmorske visine, a iznad njega proteže se planina Mulež, koja predstavlja posebnu atrakciju i bogatstvo ovog kraja za one koji se odluče posjetiti turističke destinacije Sanskog Mosta.

Idući nizvodno od banjsko-rekreativnog centra dolazite u susret našoj ljepotici, rijeci Sani, njenim obalama i pritokama, koja Vam uz svoje obale nudi bezbroj destinacija za odmor i opuštanje..

Ono što je presudno pomenuti, a vezano za našu "Sansku Ilidžu", jeste njena žila kucavica, smisao njenog egzistiranja čitav ovaj niz godina, a to je bogatstvo termomineralne vode, koja izvire sa dubine čak od 372 m i to slobodnim izlivom sa 43 l/s.

Sanski Most sa okolinom nalazi se u srednjem toku rijeke Sane, sa osloncem na planinu Grmeč na zapadu i planine Mulež i Behremaginicu na istoku. Područje općine Sanski Most ima rijeku Sanu i osam rječica: Sanicu, Dabar, Zdenu, Blihu, Majdansku Rijeku, Japru, Sasinku i Kozicu, te nekoliko kraćih ponornica.

Na sanskom području ima nekoliko jakih kraških vrela koja su istovremeno i izvori rječica: Saničko vrelo, Dabarsko vrelo i vrelo Zdene.

Na svom području ima i nekoliko većih pećina, među kojima su Hrustovačka i Dabarska. Zbog otvorenosti doline Sane prema sjeveru, ovo područje je pod uticajem srednjoevropske klime.


Rijeka Sana

Rijeka Sana je bistra i hladna planinska rijeka.Dobila je ime od starih Latina zbog svoje čistoće i ljekovitosti: “sanus” što znači zdravlje. Izvire u Donjoj Pećkoj, na području opštine Mrkonjić i od izvora pa sve do Ključa je veoma čista. Sanu formiraju tri kraška vrela koja se na dužini od 1,5 km spajaju u jedan tok. Ona uglavnom zadržava sjeverni pravac do Prijedora, kada teče na zapad i drži se tog pravca do svog ušća u Unu. Nasuprot Uni, Sana ima mnogo manje osobina kraške rijeke, mada se ne može reći da je bez njih. Tako bi se do Sanskog Mosta mogla okarakterisati kao prelazna kraška rijeka, a dalje nizvodno ima sve osobine normalnog riječnog toka.

Slike za rijeka Sana

Od svog vrela pa do ulijevanja u Unu, na dužini od 138 km, Sana savlađuje pad od 303,73 m. Dio toka do Sanskog Mosta, dužine 72 km, raspolaže padom od 262,52 m, a ostatak od 41,21 m otpada na dionicu do Bosanskog Novog.

Desne pritoke Sane su: Kozica, Vučaj potok, Potočanska rijeka, Kijevska rijeka, Tramošnjica, Gluvač, Glamočnica, Kruharuša, Sasina, Piljeska rijeka, Mala rijeka, Bukovac. Gomjenica … Najveća pritoka Sane je Sanica, a ona je njena lijeva pritoka. Druge lijeve pritoke Sane su: Glibaja, Bliha, Zdena, Dabar, Majdanska rijeka, Volar, Japra, Gračanica, Stara rijeka, ..

 

Rijeka Sana na izvoru (pogledaj video)

 

Rijeka Sanica

Sanica je rijeka u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini Izvire snažnim vrelom na sjeveroistočnom podnožju Grmeč planine ipod vrha Lisine (913 m), kod mjesta Gornja Sanica i ulijeva se u rijeku Sanu. Duga je 22 km, a porječje joj iznosi 211 km². Njena dolina je uska. Bogata je ribom (pastrva, lipljen, štuka). Prolazi kroz usjeke i kanjone što joj daje čistoću i bistrinu tako da se može piti. Izvanredna za ribolov i turizam. Nema većih zagađivača koji utječu na njen tok i kvalitetu vode. Na izvoru je izgrađen vodovod koji vodi za Bosanski Petrovac. Temperatura vode na izvoru je oko 7°C.

Slike za Rijeka Sanica

Na samom izvoru se nalaze ostaci nekadašnje pilane i mlinova. Često se u proljeće izlijeva iz korita poslije topljenja snijega sa Grmeča i u toku proljećnih kiša i plavi uglavnom nenastanjeni dio doline.

Ušće u Sanu je nizvodno od željezničke stanice Vrhpolje, u neposrednoj blizini Banja Ilidže.

Rijeka Sanica (pogledaj video)


Rijeka Zdena

Izvor rijeke Zdene - SPOMENIK PRIRODE

Izvor Zdena je registrovani prirodni spomenik sa kojeg se pitkom vodom napaja grad. Nalazi se 3 km od centra grada. Na samom izvoru nalazi se ribnjak, izletište sa šadrvanima kao i stara vodenica. Za ljubitelje prirode mjesto oko izvorišta pogodno je za organiziranje različitih aktivnosti u prirodi.

Negdje oko pola vodotoka račva se na pet rukavaca ,koji obrazuju riječne ade, da bi se u samom centru Sanskog Mosta  spojili i potekli ka ušću u rijeku Sanu.

Interesantna je za nas iz više razloga:

  • tipična je salmonidna voda i nekada je bila puna lipljena i pastrmke, gdje se pastrmka održala do danas, i na njoj je na snazi totalna zabrana ribolova;

  • na njenom izvoru se nalazi  novi pogon za distribuciju pitke vode građanima Sanskog Mosta.

  • pored toga ,tu je i staro ribogojilište gdje se uz konzumnu kalifornijsku pastrmku izmrijesti i manja količina autohtone potočne pastrmke koja se pusti u riječicu Zdenu.  pogledaj 3D fotografiju

Prije par godine izvorište Zdene je posjetila grupa francuskih ronilaca koja je zabilježila sljedeće fotografije prilikom zarona u izvorište Zdene na dubini od 140 m.

Kao što ćete vidjeti,fotke su jako interesantne i neobične, pokazuju da je i na tim dubinama i u tom mraku fauna itekako raznovrsna... čovječja ribica,školjke ,razni račići,i sl.

Slike za rijeka Zdena

Na izvoru rijeke Zdene izgrađen je i jedan pastrmski ribnjak koji nudi i ugostiteljske usluge.

 

Vodopad Blihe  "Blihin skok" - Rijeka Bliha

SPOMENIK PRIRODE

Rijeka  Bliha   izvire   i teče cijelim tokom na teritoriju općine  Sanski Most i ulijeva se  u rijeku Sanu poslije otprilike  23km  toka. Najpoznatija je po svom  vodopadu koji se zove Blihin skok i visine je 53 m. Od ribljih vrsta najzastupljenije su potočna pastrmka i  klen, a rijeka Bliha  je u lokalnim okvirima poznata da ljeti  u njen vodotok  uđe veliki broj škobalja  na mrijest.

Prirodna znamenitost koja se nalazi pod zaštitom države kao spomenik prirode. Prema statističkim podacima, ovo je najviši vodopad u BiH. Udaljen je 14 km od Sanskog Mosta, nalazi se u kanjonu rijeke Blihe. Survava se sa litice visoke 53 metara. Sama lokacija ima izgrađenu pristupnu stazu, te mjesta za odmor. Prirodna je ljepota sa bogatom florom i faunom. Slike za vodopad Blihe

Rijeka Bliha ( Kupalište Jasica ) VIDEO

Vodopad Rijeke Blihe VIDEO

 

Rijeka Kozica

Rijeka Kozica je desna pritoka rijeke Sane i duga je oko četiri kilometra, i nalazi se u neposrednoj blizini "Banje Ilidža" u selu Donja Kozica.

Riječ je o planinskoj rijeci izuzetne ljepote, potpuno čistoj od izvora pa do ušća, i veoma je hladna. Izvire iz stijene i cijelim svojim kratkim tokom potiče kroz izuzetno lijepo prirodno okruženje.

Ova rijeka je izuzetno bogata potočnom pastrmkom i lipljenom, vrstama ribe koje su izuzetno atraktivne za sportski ribolov.

Slike za rijeka Kozica


Dabarska pećina i rijeka Dabar

SPOMENICI PRIRODE

Dabarska pećina smještena je uz izvor riječice Dabar u istoimenom selu. Jedan od izvorišnih krakova Dabra ima povremeni izvor unutar same pećine.

Pećina je neistražena i niko pouzdano ne zna koliko je duga i duboka. Ulaz je veličanstven i podsjeća na početak prirodnog tunela kroz Grmeč. Pri samom ulasku u pećinu pred posjetiocem se otvara ogromni unutrašnji prostor, a što se ide dalje u njenu utrobu, nailazi se na vodu čija su jezerca obilnija za vrijeme kišnih i sniježnih perioda.

U vrijeme obilnih kiša stvara se veliko jezero koje onemogućava ulazak dublje u pećinu. Dabarska pećina ne obiluje, poput Hrustovačke, pećinskim ukrasima, stalaktitima i stalagmitima, ali zbog svoje veličine pruža utisak impozantnosti. Zanimljivo je da njena unutrašnjost nikada nije do kraja istražena, tako da i danas predstavlja pravi izazov za speleologe. Prilikom naučnih istraživanja od prije nekoliko decenija, u jezeru, koje se nalazi u unutrašnjosti pećine pronađena je „čovječija ribica“, endemska vrsta iz prahistorije koja je opstala jedino u izuzetno čistim vodama i mračnim prostorima.

Slike za Dabarska pećina

 

Izvor rijeke Dabar

SPOMENIK PRIRODE

Svega stotinjak metara od same pećine nalazi se izvor rijekeDabar"

Izvor rijeke Dabar stavljen je na osnovu Zakona o zaštiti prirode pod zaštitu kao spomenik prirode. Tokom svog cjelokupnog toka rijeka Dabar je pitka i veoma bogata ribom, te predstavlja poseban revir. (pogledaj 3 D)

Slike za izvor rijeke Dabar

 

Voda u ogromnom mlazu, stvarajući snažan huk, izvire iz stijene otičući riječnim koritom čija je dužina oko 3,5 kilometra. Rijeka Dabar zmijoliko vijuga kroz kanjon koji je obrastao bogatom vegetacijom i ulijeva se u Sanu.

Na rijeci Dabar svake godine se odvijaju domaća i međunarodna takmičenja u flaj fišingu u organizaciji ovdašnjeg Društva sportskih ribolovaca „Sana“.

Nekoliko stotina metara prije ušća Dabra u Sanu, nalazi se poznao izletište, omiljena destinacija Sanjana. Krajem februara i početkom marta na ovom mjestu se održava tradicionalni otvor ribolovne sezone na potočnu pastrmku, događaj koji na obale Dabra okupi na stotine posjetilaca. Iznad samog izletišta nalaze se ostaci starorimske utvrde koja je u prošlosti služila za kontrolu puteva koji su se prostirali duž rijeka Sane i Dabra.

 

Hrustovačka pećina

SPOMENIK PRIRODE

Hrustovačku pećinu krase brojni stalaktiti i stalagmiti. Umjetnički tajnovitom rukom prirode izvajali su skulpture pećinskih životinja lava i slona, a ukrasi koji spajaju visoke svodove sa tlom, liče na ogrmone indijanske toteme. Ova pećina proglašena je spomenikom prirode. Posjeduje naučnoistraživačke, obrazovne, turističko - rekreativne i druge vrijednosti. Hrustovačka pećina je prahistorijsko stanovište iz bronzanog doba. U unutrašnjosti pećine nalaze se tri odvojene prostorije. U pećini je otkrivena i čovječija riba.

Lokalitet je 1938.godine otkrio Dimitrije Sergejevski, a prva istraživanja izvodi Mihovil Mandić i dr.Ahmed Polić 1939.godine, a sistemska istraživanja 1947.godine Alojz Benac.

Slike za Hrustovačka pećina

 

Kraško (Bobijsko) oko

KRAŠKI FENOMEN

Jedan od kraških fenomena u Jelašinovačkom polju je kraško oko, zbog čega i ima naziv "Oko". Zbog dvosmjernog kretanja vode Oko je estavela. Ono što čini posebnim je minimalna voda u podnožju estavele.

Stabilna i konstantna minimalna razina vode, temperature i svježine kao i konstantno prisustvo Čovječije ribice potvrđuje pretpostavku da je nivo i svježina ove vode direktno povezana sa ogromnom podzemnom akumulacijom svježe vode.


pogledaj slike u 3D (crobihtour.com)


Pećina Kozarci - (nova otkrivena pećina u općini Ključ)

U blizini mjesta Kozarci, nedaleko od magistralnog puta Sanski Most – Ključ, otkrivena je do sada nepoznata i neistražena pećina čudesne ljepote.Nedaleko od uskog tunela, koji u stvari predstavlja ulaz, prostire se velika galerija puna nedirnutog pećinskog nakita. Iz ove galerije vijugaju hodnici koji vode u nove galerije. Ulaz u pećinu sasvim slučajno je otkrila nekolicina mještana sela Kozarci, te su o tom pronalasku odmah obavjestili lokalne vlasti.

 

KULTURNO-HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI

Na podrucju opcine Sanski Most, Zavod za zaštitu spomenika kulture prirodnih znamenitosti i rijetkosti registrovao je i zaštitio spomenike kulture. U Sanskom Mostu se nalaze dva nacionalna spomenika Bosne i Hercegovine: Musalla i Šušnjar.

Pod zaštitom su i:

1. Musala u Kamengradu
2. Stari grad Kamengrad
3. Zgrada stanice Narodne milicije Palanka
4. Veliki grad Kijevac
5. Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a Sanski Most

 

Sultan Fatihova Musalla u Donjem Kamengradu

Fatihova musalla potiče iz XV stoljeća, tačnije sagrađena je 1463. godine i u svom izvornom obliku jedina je sačuvana na Balkanu. Nalazi se pored puta na prostranoj poljani koja je davno pretvorena u mezaristan. Sastoji se od kamenog mihraba i mibmera, te kubeta koje ih natkriva. Kupola je oslonjena na četiri drvena stuba .

Prvi mihrab i mimber koje je na ovom mjestu dao sagraditi sultan Mehmed II el-Fatih, bili su izgrađeni od fino klesanog kamena. Na mihrabu se nalazio originalni, kaligrafski ispisan tarih. Kako je glasio tekst natpisa nije nam poznato, pošto je nakon prvog rušenja musalle odnešen u Banja Luku, gdje mu se gubi svaki trag.

Slike za Mussala u Kamengradu

 

Stari grad Kamengrad

KULTURNO HISTORIJSKI SPOMENIK

Stari grad Kamengrad je uvršten u kulturno- historijske spomenike od posebne važnosti za državu BiH. Tvrđava je smještena na vrhu strme kamene litice i svojevremeno je predstavljala značajno vojno utvrđenje u sastavu Ugarske, a potom i Turske carevine. Ova utvrda je dugo vremena imala ogromnu stratešku važnost jer se nalazila na granici dva velika carstva. Sastoji se iz dva dijela, podrgrađe i stari grad. Osim vojnog, ovaj stari grad imao je i svoju administrativnu važnost, jer je dugo godina bio sjedište istoimene kapetanije, a u njemu je stolovao i kadija.

Slike za Stari grad Kamengrad

 

Rimski most

SPOMENIK

Odlukom Komisije za zaštitu kulturno istorijskog naslijeđa, ovaj most je uvršten u kulturno - historijske spomenike od posebne važnosti i stavljen je pod zaštitu države.  Radi se o području koje je bogato željeznom rudom koju su Rimljani kopali i talili, te potom razvozili širom svoga carstva upravo preko ovog mosta pa sve do rimske pokrajine Dalmacija. Ostaci rimskih cesta i danas su vidljivi. Stari most se pominje i u turskim dokumentima iz 16. vijeka, kada je vršena njegova popravka i gdje se također navodi da potiče iz rimskog perioda. Prema pričama mještana, lukovi mosta su nekada bili toliko visoki da je ispod njih mogao projahati konjanik na konju.


Rimski most

Slike za Rimski most Majdan

 

Memorijalni kompleks "Šušnjar"

Šušnjar je treće po veličini stratište u BiH za vrijeme II Svjetskog rata. Mjesto stradanja i sahranjivanja više od 5000 Srba i Jevreja u augustu 1941. godine. Sagrađen je 1971. godine.

Slike za Šušnjar Sanski Most

 

Spomenik NOB „Korčanica“

Grmeč, planina smještena na području Bosanske krajine, mjesto je memorijalnog centra Korčanica. Cijelo vrijeme Drugog svjetskog rata to je područje bilo slobodna partizanska teritorija, koju fašisti nikada nisu zauzeli. Nedaleko od spomenika, nalazio se partizanski aerodrom, odakle su u akcije polijetali Franjo KluzRudi Čajevac. Korčanica predstavlja obilježje iz Drugog svjetskog rata na kojem se obilježava oslobađanje Sanskog Mosta.

 

Stari grad Ključ

Najvažnija građevina u gradu Ključu, koju morate posjetiti, jeste stari grad Ključ.

Stari grad Ključ je biser naše srednjevjekovne baštine i arhitekture. Drevni grad je neprocjenjive kulturno – povijesne vrijednosti i svojevrstan spomenik.

Stari grad Ključ igrao je vrlo značajnu ulogu u povijesti i politici srednjevjekovne Bosanske države.

IZLETIŠTA SANSKOGA MOSTA

Sokolovo, Vikend naselje Čaplje, Izletište Vrše, Izletište Stari Majdan, Izvor Zdene, Ada Krkojevci

Većina izletišta u općini Sanski Most nalazi se uz rijeku Sanu i nisu na velikoj udaljenosti od centra Sanskog Mosta. U prelijepom prirodnom ambijentu nalaze se ostaci starih vodenih mliništa, kupališta, sportski objekti za košarku i mali nogomet. Ova područja su idealna za ljubitelje svježe okrepljujuće prirode, lova, ribolova, šetnji, kampiranja ili jednostavno za bijeg iz urbanih sredina.

Izletišta

 

OSTALO

Ostali evidentirani spomenici (Grbića pećina, pećina Suvaja, Kerkezova pećina, Jama Oko) prirode na području Sanskog Mosta nisu naučno dovoljno istraženi, tako da se nije ni utvrdila adekvatna zaštita, uređenje i uključenje u razvoj.

Ovu su samo neke od mnogih atraktivnih destinacija koje vrijedi posjetitiu u Sanskome Mostu, i prilikom posjete "Sanskoj Ilidži",  iskoristite priliku da posjetite i druge pomenute destinacije.

Banja Ilidža Vam može organizirati posjet bilo koje destinacije, te Vam može obezbjediti i turističkog vodića za bilo koju oblast.

Intenzivno se radi na tome da se urede i ostale lokacije, kako bi bile pristupačne turistima, te u budućnosti očekujte još mnoge sadržaje i aktivnosti koje će Vam biti na raspolaganju, a sve u cilju kako bi se odmorili i sačuvali svoje ZDRAVLJE!

 

Kontaktirajte nas ....

Početna