1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BANJA ILIDŽA 5

Banja Ilidza 4

 

Banja Ilidza 3

Banja Ilidza 02

OSTALO

INVESTICIJE

Investiciono ulaganje na objektima, odnosno cijelom budućem banjsko-rekreativnom centru vršit će osnivači preduzeća d.o.o.“Banja Ilidža“ Sanski Most, Aziz i Rabija Mujdžić kao strani ulagači iz Švedske.

Prema procjeni, na osnovu idejnog arhitektonskog rješenja, investicija bi za sve faze radova iznaosila cca. 5.676.847,00 KM.

Sagledavajući kompletnu situaciju i realno vrednujući sve naslijeđene resurse pristupili smo izradi projektnog zadatka angažovanjem projektantskog biroa d.o.o."ARHING-KARTAL" iz Sanskoga Mosta u kooperaciji sa d.o.o."BAUPARTNER"iz Gračanice, a koji bi trebao biti smjernica za dalje aktivnosti na izradi idejnog arhitektonskog rješenja, kao i izvedbenog projekta.


Građevinski radovi bit će obustavljeni i to u vremenu trajanja sezone, a koja za preduzeće d.o.o. „Banja Ilidža“ počinje od  mjeseca maja i traje  do kraja septembra, te će se svim posjetiocima omogućiti neometano korištenje svih usluga.

S obzirom da se radi o veoma složenom i tehnološki zahtjevnom kompleksu predvidjeli smo faznu izgradnju, gdje će se posebna pažnja posvetiti materijalima koji se koriste prilikom izgradnje, zbog bogatstva minerala termomineralne vode.

Kako postojeći smještajni kapaciteti ni izbliza ne zadovoljavaju svojim brojem i opremom, u drugoj fazi predviđeno je njihovo proširenje i uređenje postojećih soba, kao i uređenje unutrašnjih bazena, te izgradnja potpuno novog velikog unutrašnjeg bazena, ugostiteljskog objekta sa cca 130 mjesta, sportsko-rekreativni sadržaji i sadržaji za medicinsku rehabilitaciju i fizioterapiju, te ostalih prostorija sa svim potrebnim sadržajima jednog modernog banjsko-rekreativnog centra.

Prilikom izgradnje bit će angažovano više izvođača iz različitih oblasti, kako iz Sanskoga Mosta, tako i iz drugih dijelova BiH, pa i van njenih granica.

Sve navedene aktivnosti, kao i kompletnu koordinaciju obavlja direktor d.o.o."Banja Ilidže".

Kontakt

Početna